Search
  • vpohanka

Bryceův kaňon–nekaňonKdyž se něčemu říká hora nebo údolí, čekali bychom, že to opravdu hora nebo údolí bude. Ale nemusí to tak vždycky být. Příkladem může být Národní park Bryceův kaňon v jihozápadním cípu Utahu. I když má slovo „kaňon“ přímo v názvu, není to kaňon. Aspoň ne v tom smyslu, jak tenhle geologický útvar definuje renomovaný americký slovník Merriam-Webster: „hluboké, úzké údolí s příkrými postranními stěnami, kterým se často vine vodní tok“. Bryceův kaňon (jak je snad vidět na fotografiích) je mnohem komplexnější výtvor přírody. Řečeno slovy geologů „vznikl diferencovanou vodní erozí“. Při tektonických pohybech v zemské kůře byly před zhruba 13 miliony let některé horniny vyzdviženy, jiné se propadly. Místa ve zlomech a puklinách byla následně působením vody obroušena a rozšířena, následnou erozí vznikly skalní pilíře a věže. Jestli z takového výkladu nejste moudří, nic si z toho nedělejte. Odborníci mají skoro recept na to, jak v exaktním výkladu pohřbít nádheru, kterou popisují.


Přírodní amfiteátr ohromujících rozměrů

Amfiteátr, tedy klasické antické divadlo pod širou oblohou si asi dokáže vybavit každý absolvent základní školy. A teď si před sebou představte hned několik takových amfiteátrů za sebou. Ale obřích a hlavně takových, ve kterých nesedí jako diváci lidé, ale ve kterých se k nebi tyčí stovky a tisíce začervenalých věží a oblouků z pískovce nejrůznějších tvarů, velikosti a výšky. A mezi nimi místy prorůstaji borovice, jalovce a smrky. Ale skoro výhradně vysokohorské druhy jehličnanů, protože celé tohle nehybné ale úchvatné divadlo je v nadmořské výšce přes dva tisíce metrů nad mořem a vy se na něj navíc díváte z okrajů těch amfiteátrů, které jsou mezi 2400 a 2700 metry nad mořem. Tedy stojíte zhruba ve výšce tatranského Gerlachu, tisíc metrů nad Sněžkou.Ebenezer Bryce, Skot který dal „kaňonu“ jméno

V roce 1830 ve skotském Dunblane narodil Ebenezere Bryce. O jeho dětství se moc neví, ale jisté je to, že se stal lodním tesařem, konvertoval k Církvi Ježíše Krista Svatých posledních dnů. Stal se z něj mormon, jak se jejím příslušníkům říká. Jako jinoch odešel do Ameriky, v Salt Lake City v Utahu si vzal za ženu Mary Ann Parksovou, která mu porodila celkem dvanáct dětí. Jako zručný tesař a organizátor byl představenými církve vyslán do mormonských osad na jihu státu, aby pomáhal s jejich budováním.

A tak se stalo, že se po roce 1870 usadil v blízkosti dnešního Národního parku, který nese jeho jméno. Smyslem Bryceova snažení v té době ale samozřejmě nebylo zpřístupňovat širokým masám krásy přírody tohoto koutu Ameriky. Mormoni chtěli kolonizovat rozlehlá území, která do té doby obýval indiánský kmen Pajutů. Bílí osadníci přitom neměli moc možností, když se snažili vyvíjet nějakou smysluplnou ekonomickou činnost, která by jim umožnila získat aspoň základní prostředky k životu. Většinou se pokoušeli o extenzivní chov dobytka, který mohli nechat volně pást na jinak neúrodné půdě. Druhou alternativou byla těžba a prodej dřeva, o které byla v jiných částech Utahu nouze a které samozřejmě sami také potřebovali pro stavbu obydlí a hospodářských budov.


Hledat tam krávu je pekelná záležitost

Ebenezer Bryce se snažil kombinovat obojí. Asi není třeba vysvětlovat, že kácení stromů a přeprava klád v těžkém, hornatém terénu byla fyzicky nesmírně namáhavá práce. Dobytek se sice pásl samostatně, ale vyžadoval také neustálý dohled a to znamenalo dlouhé hodiny a dny v sedle. Často se stávalo, že se krávy zatoulaly a Ebenezer je pak musel zdlouhavě hledat právě v místech dnešního Národního parku. A to nebylo snadné v tomhle bludišti pískovcových útvarů těch nejpodivnějších tvarů. Podle obecně tradované ale nepotvrzené historky se ho kdosi zeptal, jak si užívá pastevectví v tak krásné a zajímavé krajině. Bryce prý uštěpačně prohlásil, že „hledat tam krávu je pekelná záležitost“. Ne že by to byl až tak vtipný výrok. Ale lidem v okolí zřejmě utkvěl v paměti a přispěl k tomu, že se místu začalo říkat Bryceův kaňon. I když to žádný kaňon, jak zmíněno, vlastně není.


Železnice jak developer parků

Za zmínku stojí, jak velký vliv měly pro rozvoj amerického systému národních parků soukromé železniční společnosti. Ve snaze zvýšit obrat a přilákat dobře platící cestující propagovaly přírodní krásy amerického západu. Ale nešlo jen o jízdné, železnice financovaly turistickou infrastrukturu, stavěly v Národních parcích a jejich blízkosti hotely a restaurace.


Ve dvacátých letech minulého století železniční společnost Union Pacific vytvořila speciální turistický okruh jižním Utahem. Bryceův kaňon se stal obrovsky populární a fotogenickou zastávkou. Díky vzniku federální Správy národních parků krátce předtím se ale podařilo zabránit necitlivé záplavě turistů, která několik jiných parků včetně Yellowstonu poškodila. A tak se krásami tohoto „kaňonu – nekaňonu“ můžeme kochat dodnes. Zůstává jednou z ikon amerického jihozápadu.0 views0 comments

Recent Posts

See All